Ważne informacje dla Rodziców, czytaj więcej.. (kliknij tutaj)

Przeczytaj..

kids read

Drodzy Rodzice,

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w naszym przedszkolu Procedurami COVID-19 są Państwo zobowiązani do:

- przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez objawów choroby,

-przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby zdrowe,

- zachowania dystansu społecznego,

- odbierania telefonów z przedszkola w czasie pobytu dziecka w placówce.

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną najbliższe uroczystości odbędą się bez udziału rodziców.

Nagrania występów zostaną udostępnione Państwu w formie elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor  PP 31 - Ewa Woś-Lorek

Wicedyrektor PP 31 - Danuta Wronecka

💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤
 
Zachęcamy do wpłacenia symbolicznej kwoty na konto Fundacji 'Gdy liczy się czas'
NUMER KONTA BANKOWEGO
36 1750 0012 0000 0000 3439 6043
 
💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤💙❤
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że składka na Radę Rodziców wynosi 20zł/miesiąc
Rachunek bankowy:
46 1240 3813 1111 0011 0220 8396 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 

💚 💚 💚 💚 💚 

💚 💚 💚 💚 💚 

 

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact