Ważne informacje dla Rodziców, czytaj więcej.. (kliknij tutaj)

Przeczytaj..

kids read

Serdecznie podziękowania dla wspaniałej ekipy Świętego Mikołaja !!!

Jako Rada Rodziców dziękujemy Tacie Gabrysi z "Misiów", Mamie Stasia z "Motylków" i Tacie Hani z "Żaków" za poświęcony czas i energię:)

Dzięki Wam dzieci miały wspaniałą zabawę 06.12.

 

Szanowni Rodzice,
Jako Rada Rodziców Przedszkola Żaczek, jak już sygnalizowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, w związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania „zajęć dodatkowych” w przedszkolach publicznych oraz brakiem ich dofinansowania z budżetu Miasta informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosić będzie 250 złotych za semestr i płatna będzie jednorazowo. 

JEDNORAZOWA wpłata za semestr bardzo ułatwi zaplanowanie budżetu RR, jednakże w przypadku braku możliwości dokonania takiej wpłaty prosimy o regularne wpłaty po 50 złotych miesięcznie.

Płatności dokonujemy na rachunek bankowy RR : 46 1240 3813 1111 0011 0220 8396
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy z bieżącego roku szkolnego!

W roku szkolnym 2022/2023 chcielibyśmy, aby Rada Rodziców sfinansowała:
• Zajęcia z rytmiki na cały rok szkolny,
• Prezenty Mikołajkowe dla wszystkich dzieci + Mikołaj
• Przedstawienia teatralne w przedszkolu 4-5x w ciągu roku szkolnego,
• Koncerty grupy Pro Musica – 9-10 x w ciągu roku szkolnego,
• Dyplomy z okazji pasowania na przedszkolaka,
• Tablo dla starszaków,
• Festyn z okazji Dnia Dziecka/zakończenia roku (lody, dmuchańce, przedstawienie)
• Tort z okazji 60-lecia przedszkola

 

Pozdrawiamy,

Rada Rodziców 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc św.Mikołajowi w organizacji i dostarczeniu prezentów.

Dziękujemy również mamie Jadzi i Jędrka za udokumentowanie tego magicznego Dnia.

Przedszkolaki,

Dyrekcja i Pracownicy przedszkola

 

 

Szanowni Rodzice, 
 
Działając jako Rada Rodziców przy naszym przedszkolu, chcemy przekazać Państwu krótkie podsumowanie wydatków poniesionych z RR w roku szkolnym 2020/2021.  
 
Na początku pragniemy podziękować wszystkim z Państwa, którzy sumiennie dokonywali wpłat. Łącznie w ciągu roku udało nam się uzbierać kwotę około 36 000 zł. Biorąc pod uwagę nadwyżkę z roku poprzedniego, kiedy przedszkole było przez pewien okres zamknięte z powodu pandemii, w roku szkolnym dokonaliśmy m.in. następujących zakupów: 
 
- zakup generatora i oczyszczacza powietrza do przedszkola (sprzęty są w ciągłym użyciu i pozwalają m.in. na to, by w przedszkolu odbywały się zajęcia na sali gimnastycznej oraz aby w salach mogły znajdować się dywany) – koszt 5160 złotych 
 
- prezenty mikołajkowe dla wszystkich dzieci- 10 000 złotych 
 
- dyplomy dla dzieci – 450 zł, 
 
- tablo – 850 zł 
 
- przedstawienie mikołajkowe 1300 zł 
 
- bal karnawałowy we wszystkich grupach- 2706 zł 
 
- zajęcia z rytmiki dla wszystkich dzieci w okresie 03-06.2021- 13 250 zł  
 
- festyn z okazji Dnia Dziecka (dmuchańce, przedstawienie, klaun, lody) 2 dni – 6000 zł  
 
 
W roku szkolnym 2021-2022 planowane są następujące wydatki:
 
-  dyplomy z okazji pasowania na przedszkolaka, 
 
- prezenty mikołajkowe, 
 
- 9 koncertów (1x w miesiącu) grupy ProMusica, 
 
- 4 przedstawienia teatralne w przedszkolu, 
 
- festyn z okazji Dnia Dziecka, 
 
- dyplomy i tablo dla zerówek, 
 
- bal karnawałowy, 
 
- wyjazd nad morze (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) 
 
Szczegółowe sprawozdanie z poniesionych wydatków znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców, którą posiada również Dyrekcja Przedszkola.  
Szanowni Rodzice, to od naszych wpłat zależy, które z zaplanowanych wydatków będziemy w stanie ponieść w tym roku szkolnym.
 
Składka na Radę Rodziców pozostaje taka sama jak w roku ubiegłym, tj. 20 zł miesięcznie.
 
Rachunek bankowy również bez zmian: 46 1240 3813 1111 0011 0220 8396 
 
Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na bieżąco. Wszystkie pieniądze wydatkowane są na nasze dzieci.
 
  W miarę możliwości wielkim ułatwieniem dla naszego Skarbnika  będzie dokonywanie przez Państwa wpłat za semestr lub rok z góry.  
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji 
Wasza Rada Rodziców przy PP-31 
My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact