Ważne informacje dla Rodziców, czytaj więcej.. (kliknij tutaj)

Przeczytaj..

kids read

Szanowni Rodzice,
Jako Rada Rodziców Przedszkola Żaczek, jak już sygnalizowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, w związku ze zmianami dotyczącymi funkcjonowania „zajęć dodatkowych” w przedszkolach publicznych oraz brakiem ich dofinansowania z budżetu Miasta informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosić będzie 250 złotych za semestr i płatna będzie jednorazowo. 

JEDNORAZOWA wpłata za semestr bardzo ułatwi zaplanowanie budżetu RR, jednakże w przypadku braku możliwości dokonania takiej wpłaty prosimy o regularne wpłaty po 50 złotych miesięcznie.

Płatności dokonujemy na rachunek bankowy RR : 46 1240 3813 1111 0011 0220 8396
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy z bieżącego roku szkolnego!

 

Pozdrawiamy,

Rada Rodziców 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc św.Mikołajowi w organizacji i dostarczeniu prezentów.

Dziękujemy również mamie Jadzi i Jędrka za udokumentowanie tego magicznego Dnia.

Przedszkolaki,

Dyrekcja i Pracownicy przedszkola

 

 

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact