Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,
a także liczba punktów możliwych do uzyskania

za poszczególne kryteria

I. Kryteria ustawowe (określone w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe)


1. Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Szczecin.

2. W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących Gminę Szczecin) niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
1) wielodzietność rodziny kandydata*,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,                                                                               7) objęcie kandytata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/18

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

POMOC DLA KLARY

 

Nasza najmłodsza córka Klara Zięba od 27 kwietnia 2017 roku przebywa z Mamą w szpitalu. Diagnoza – ostra białaczka limfoblastyczna.

W przebiegu leczenia bardzo ważne jest podawanie krwi, której niestety brakuje - i to nie tylko dla mojej córki, ale i dla innych dzieci. Dlatego zwracam się do Was z ogromna prośbą - kto może – niech odda krew! Klara ma krew grupy ARhD- (ujemny).

 

Oddajcie krew nie tylko dla Klary: www.krwiodawstwo.szczecin.pl


W szpitalu jestem codziennie i codziennie widzę inne chore dzieci, które również potrzebują krwi. Bardzo często potrzebny jest przeszczep szpiku, dlatego zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się w bazie DKMS: www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

 

Drodzy, wiem, że takich apeli jest dużo. Sam wiele razy je ignorowałem, ale chciałbym to zmienić. Bardzo Wam dziękuję i za pomoc i mam nadzieję, że zechcecie się przyłączyć. 

 

Klara także Wam bardzo dziękuje!

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Nasze Przedszkole wygrało projekt na modernizację ogrodu. Jesteśmy w trakcie realizacji zamówień i 5, 6, 7 kwietnia zaczynamy działać. Jednak jak to zwykle bywa, 'w miarę jedzenia apetyt rośnie' :)

 

Zwracam się zatem do tych Państwa, którzy maja działki o podzielenie się swoimi roślinami, które ubarwią nasz ogród.

 

I jeszcze jedna nietypowa sprawa, prosimy aby każdy kto może przyniósł jeden kamień polny na duży skalniak.

 

P.S. Zapraszam chętnych Rodziców do pomocy w pracach ogrodowych.

 

Z góry dziękuję za współpracę,

Beata Dąbrowska

DRODZY RODZICE!


W dniu 3 marca (piątek), w godzinach od 9:00 do 10:00 wszystkie grupy z naszego przedszkola będą miały robione zdjęcia do plebiscytu Głosu Szczecińskiego Superprzedszkolaki 2017

Szukana będzie najsympatyczniejsza i najweselsza grupa przedszkolna!    

          Na zwycięskie grupy – będą czekać wspaniałe nagrody!   


        O terminach rozpoczęcia i sposobach głosowania powiadomimy w terminie późniejszym.

 

 

 

 

27 lutego w naszym przedszkolu odbędzie się bal 'W 80 dni dookoła świata'

 

 

Prosimy Rodziców o przygotowanie stroju dla dzieci

 

Sówki i Misie przebierają się za Chińczyków

Kotki i Biedronki przebierają się za Indian

Żaki i Pszczółki przebierają się za Hawajczyków

Motylki i Tygryski przebierają się za Greków

Jeżyki przebierają się za Hiszpanów

 

 

 

 

 

 

W dniach 16.01.2017r. - 23.01.2017r. organizujemy w naszym przedszkolu zimową zbiórkę karmy i kocy dla bezdomnych zwierząt będących pod opieką Towarzystwa Opieki  nad Zwierzętami.

 

Zbieramy:

- karmę dla psów i kotów,

- koce,

- prześcieradła,

- polary,

- ręczniki,

- podkłady higieniczne.

 

Paczki dla ziwerząt prosimy przekazywać do Pań na grupę.

 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc

 

 

 

 

 

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact