Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.
 
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci. 
 
Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych.
 
 
Nabór wniosków na dyżur wakacyjny 
 
3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową.
 
Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji.
 
 
 W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których funkcjonuje więcej niż  jeden oddział przedszkolny 
 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci 
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówc
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzenie
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołani
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni
 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci. Poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty.
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
W szkołach podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny  
 • dla szkół podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział dyrektor placówki ustala termin pracy oddziałów przedszkolnych
 • w okresie wakacyjnym od 29 czerwca do 28 sierpnia oddział przedszkolny jest czynny  łącznie nie dłużej niż 4 tygodnie 

 

 

Wnioski, które nie będą uzupełnione w całości, niekompletne, lub bez zaświadczeń, nie będą podlegały weryfikacji.

Dyrektor PP 31

Ewa Woś - Lorek

 

 

 

Plik do pobrania:  Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

Word 48

 

Wypełniony wniosek (wraz z zaświadczeniami) proszę wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Zgodnie z § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z wystąpieniem na terenie placówki jednego potwierdzonego przypadku COVID-19,  mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, rodziców
i wszystkich pracowników 
 
zawieszam czasowo zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 31
 w Szczecinie,
od dnia 25.05.2020r. do 05.06.2020r. 
 
z możliwością skrócenia lub wydłużenia tego okresu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.
 
                                                                                                                     Ewa Woś-Lorek
                                                                                                                                    Dyrektor PP 31

Informujemy, że od 18.05.2020r. do naszego przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zakwalifikowane w naborze w trakcie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki.

Prosimy, by dzieci były przyprowadzane do przedszkola do godziny 9. Przypominamy również, że każda grupa pracuje według zadeklarowanych przez Państwa godzin.

Każda nieobecność dziecka musi być zgłoszona (proszę podać powód nieobecności).

 

 

 

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z „Komunikatem w sprawie otwierania przedszkoli i zasad przeprowadzania naboru”.

Word 48

Jeśli wyrażają Państwo wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki, prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku:

Word 48

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań prosimy o kontakt z Wychowawczyniami grup.

 

 1. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Deklarację należy przesłać od 8.05.2020-11.05.2020 do godz. 15.00.
 3. Dyrektor przedszkola dokonuje weryfikacji deklaracji i kwalifikuje dzieci do przyjęcia zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
 4. Dyrektor powiadamia rodzica drogą mailową o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy przedszkola wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej. Przekazuje również drogą mailową obowiązujące procedury do bezwzględnego stosowania przez rodziców.
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał wniosku oraz podpisuje  stosowne deklaracje i oświadczenia/załączniki nr 3 i 4.
 6. Za zgodą organu prowadzącego zajęcia w przedszkolu są zawieszone do 15 maja oraz do momentu osiągnięcia przez placówkę pełnej gotowości do funkcjonowania.

Word 48
Zasady naboru

Word 48
Załącznik nr 3

Word 48
Załącznik nr 4

 

ZMIANY W PROCEDURACH OBOWIĄZUJĄCYCH W PP 31 W CZASIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI WYNIKAJĄCEGO   ZE STANU EPIDEMII I ZAGROŻENIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID - 19

Word 48

 

 

Dyrektor PP-31

Informujemy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami), rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą pobrać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w placówce przedszkolnej - z zachowaniem procedur rygoru epidemiologicznego lub drogą mailową z zachowaniem procedur RODO albo odebrać po otwarciu przedszkola.


W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

 

Drodzy Rodzice!

Zgodnie w decyzją Ministra Edukacji Narodowej, nasze przedszkole pozostaje zamknięte do 10 kwietnia.

W zakładkach poszczególnych grup będą pojawiały się materiały do zabawy i nauki. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony i korzystania z propozycji przygotowywanych przez Nauczycielki grup.

Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób umilić naszym Przedszkolakom czas spędzony w domu :)

 

Rodzicu

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli 
i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 

 

 

DRODZY RODZICE!

Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze wykorzystać. Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać podczas zabawy z dziećmi. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy.

Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy. Na stronie przedszkolnej umieszczamy informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, ciekawe zabawy, pomysły i karty pracy, które można wykorzystać w domu. Na pewno pomogą one przetrwać ten trudny czas.

 

Pozdrawiamy nasze Przedszkolaki!

Życzymy dużo zdrówka!

 

Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi. Platforma www.epodreczniki.pl
to  narzędzie  informatyczne,  na  którym  są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.
 
 
 

http://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/filmy-edukacyjne/

 
http://pisupisu.pl

 
Domowe Przedszkole

 www.eszkola.tvp.pl

 Portale ogólne:

www.lulek.tv

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy, czy poznawać godziny na zegarze. Dzieci poznają tu nuty, uczą się numerów alarmowych i pierwszych słów w języku angielskim.

https://ciufcia.pl/
Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku 4-6 lat.

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci.
Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów.
Strona adresowana do dzieci, rodziców inauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.
Bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.
Dziecięce gry i zabawy.
Zachęcamy do korzystania z materiałów dydaktycznych:
3 i 4 latki,
Zabawy z porami roku
 
5 latki
 
6 latki
 
Masy sensoryczne – proste przepisy do przygotowaniaw domu
 
Rymowanki, pokazywanki, wyciszanki
 
Wierszyki masażyki
 
Nauka rysowania
 
Piosenki z pokazywaniem
 
Materiały udostępnione przez Eduzabawy sądarmowe, z wysokiej jakości grafikami w formacie PDF.
https://eduzabawy.com/karty_pracy/
 
 
Mamy jeszcze jedną formę zabawy z dziećmi!
Doświadczenia !
Bakterie, a siła mydła!Jeśli ciężko przekonać twoje dziecko do mycia rąk to zachęcamy do wykonania
prostych doświadczeń
1. Do wykonania potrzebujesz:
- miseczkę z ciepłą wodą,
- mielony pieprz,
-mydło w płynie.
Do miseczki z ciepła wodą należy wsypać mielony pieprz.
Poproś dziecko, by zamoczyło palce w miksturze. Oczywiście zauważycie, że palce pokryją się
pieprzem, który siędo nich przyczepił. Następnie wlejcie kilka kropli mydła do miseczki i obserwujcie co siędzieje. Tak! Pieprz szybko ucieka przed mydłem tak samo jak bakterie i wirusy.
2. Do wykonania doświadczenia potrzebujesz:
- brokat,
- tłusty krem,
-chusteczki mokre i suche,
- mydło i woda.
Posmaru jdziecku ręce kremem iposyp brokatem. Poproś, by każdemu domownikowi podało rękę. I co? Tak, brokat pozostaje na dłoniach każdego domownika tak jak bakterie, które są dlanas niewidoczne. Poproś domowników, by wytarli ręce chusteczkami. Czy zdają egzamin? Nie! Teraz poproś, by każdy domownik umył ręce używając mydła.
Tak, ręce sączyste po użyciu niezawodnego mydła.
Mamy nadzieję, że wasze dzieci chętnie i systematycznie będą korzystać z mydła.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość elekronicznego złożenia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru.

Instrukcja i szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact