Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read
 
Szanowni RODZICE,
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie uprzejmie informuje, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkoluw terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 
W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje
od dnia 22 lutego 2021r. do dnia 26 lutego 2021 r. i wrzucają je do wystawionej urny. 
 
Informacje na ten temat oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania, znajdują się na stronie internetowej naszej placówki.
 
Z poważaniem
Ewa Woś - Lorek
Dyrektor PP 31
 
 
 
PDF 48
Deklaracja - druk do pobrania
 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu.
 

 
 
My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact