Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read
 
Zgodnie z § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z wystąpieniem na terenie placówki jednego potwierdzonego przypadku COVID-19,  mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, rodziców
i wszystkich pracowników 
 
zawieszam czasowo zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 31
 w Szczecinie,
od dnia 25.05.2020r. do 05.06.2020r. 
 
z możliwością skrócenia lub wydłużenia tego okresu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.
 
                                                                                                                     Ewa Woś-Lorek
                                                                                                                                    Dyrektor PP 31

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact