Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

Informujemy, że na podstawie § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami), rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą pobrać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w placówce przedszkolnej - z zachowaniem procedur rygoru epidemiologicznego lub drogą mailową z zachowaniem procedur RODO albo odebrać po otwarciu przedszkola.


W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact