Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

 

 

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia dziecka - 23pkt.

Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia, drogą elektroniczną lub w placówce (według wytycznych zawartych w poniższym dokumencie).

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

Powyższe oświadczenie składają wyłącznie rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola. Rodzice dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 nie muszą wypełniać druku potwierdzenia woli.

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact