Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read
Stosując się do procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole informujemy, że nasza  placówka przedszkolna zgodnie z obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki uczniom przez dyrektora będzie monitorować stan czystości i wyposażenia w środki higieniczne wszystkich pomieszczeń szkolnych. Osoby, które wracają z terenów, gdzie znajdują się zdiagnozowane przypadki koronawirusa COVID-19 proszę o zapoznanie się z załącznikami.W związku z rozprzestrzeniającym się po Europie koronawirusem uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzwoniąc pod numer 800 190 590, można dowiedzieć się, jak postępować w sytuacji podejrzenia zakażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact