Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zastosowanie się do prośby pani Lidii Rogaś, Dyrektor Wydziału Oświaty UM.

Prosimy, by w miarę możliwości nie przyprowadzać do przedszkola dzieci, które mogą zostać z rodzicem w domu.

 www.wszczecinie.pl/aktualnosci,dyrektor_wydzialu_oswiaty_um_jezeli_macie_mozliwosc_ograniczcie_czas_pobytu_dzieci_w_przedszkolu,id-36033.html

 

 

Drodzy rodzice, 
 
Od 10 października 2020 roku cały kraj będzie objęty żółtą strefą. Przypominamy o obowiązku stosowania się do procedur obowiązujących w okresie zmienionych zasad funkcjonowania naszego przedszkola. 
 
Dbajmy o siebie i innych! 
Pozdrawiamy serdecznie
 
Szanowni Rodzice,
wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać przelewem na konto bankowe o numerze:
 
46 1240 3813 1111 0011 0220 8396
 
 
Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 31
ul. Monte Cassino 17
70 - 467 Szczecin
 
W tytule przelewu proszę wpisać nazwę grupy, imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonywana jest opłata.
 
Opłata na Radę Rodziców wynosi 20 zł miesięcznie za dziecko.
Opłat można dokonywać:
- co miesiąc (licząc od września 2020 roku),
- za każdy semestr (2 razy po 100 zł),
- jednorazowo za cały rok z góry (200 zł)
 
Wpłaty dokonywane przez rodziców na Radę Rodziców wykorzystywane są na:
- pasowanie na przedszkolaka (dyplomy, upominki, poczęstunki),
- prezenty mikołajkowe (ok. 50 zł na dziecko),
- cykliczne przedstawienia i koncerty organizowane w przedszkolu (więcej informacji - na stronie Przedszkola),
- atrakcje na Dzień Dziecka (lody, prezenty),
- zakończenie roku szkolnego (tableau dla grup najstarszych, dyplomy, prezenty).
 
 
Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli część środków RR zostanie przeznaczona na imprezy:
- czerwcowa całodniowa wycieczka autokarowa do Łukęcina,
- czerwcowa impreza w ogrodzie.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi imprezy przedszkolne będą na bieżąco modyfikowane.
W pierwszej kolejności zebrane środki RR zostaną wykorzystane na prezenty mikołajkowe.
 
Prosimy o wpłaty!
Rada Rodziców PP 31

 Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w okresie zmienionych zasad funkcjonowania naszego przedszkola.

Poniżej znajdują się również dokumenty, które należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do przedszkola dnia 1.09.2020r.

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

Word 48

 

Procedura komunikowania na drodze Nauczyciel - Dyrektor, Nauczyciel - Rodzic

Word 48

 

Deklaracja

Word 48

 

Oświadczenie

Word 48

 

 Zgoda rodzica

Word 48

 

 

Drodzy Rodzice!

Co roku w naszym przedszkolu odbywają się Dni Adaptacyjne dla dzieci, które rozpoczynają przygodę z  przedszkolem.

Obecnie przedszkole działa według zmienionych zasad, zgodnie z zaleceniami MEN i GIS. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się przekazać Państwu informację o tym, czy Dni Adaptacyjne odbędą się również w tym roku.

 

Prosimy śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej przedszkola, w zakładce 'Adaptacja'.

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
 
Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.
 
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci. 
 
Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych.
 
 
Nabór wniosków na dyżur wakacyjny 
 
3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową.
 
Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji.
 
 
 W przedszkolach oraz szkołach podstawowych, w których funkcjonuje więcej niż  jeden oddział przedszkolny 
 • okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 29 czerwca do 28 sierpnia
 • w każdym przedszkolu w okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia funkcjonują grupy dyżurne, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN do każdej grupy przyjmowanych jest maksymalnie 12 dzieci 
 • do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki, w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami
 • zgodnie z rekomendacją MEN do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki
 • rodzic składa wniosek drogą mailową na adres macierzystej placówki w terminie 3 – 9 czerwca. Kolejność składania wniosków nie jest brana pod uwagę
 • obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do wniosku) zaświadczenia o zatrudnieniu oraz  przekazanie skanu wymaganych dokumentów do placówki drogą mailową.
 • dyrektor placówki potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów
 • dyrektor informuje drogą mailową o rozstrzygnięciu kwalifikacji na dyżur wakacyjny
 • oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem  rodzic dostarcza pierwszego dnia pobytu dziecka w placówc
 • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  z 5 dniowym wyprzedzenie
 • wnioski będą weryfikowane przez dyrektora placówki bez możliwości odwołani
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia na dyżur wakacyjny będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa
 • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można indywidualnie wyrazić zgodę na więcej tygodni
 • dyrektor ma prawo  podjąć decyzję o uruchomieniu oddziału tylko wówczas, gdy liczebność grupy będzie wynosiła nie mniej niż 6 dzieci. Poniżej tej liczby oddział nie zostaje otwarty.
 • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 już uczęszczają do poszczególnych placówek
 • zainteresowani rodzice składają wniosek w sprawie opieki wakacyjnej drogą mailową w swoim macierzystym przedszkolu. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu
 • w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.
W szkołach podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny  
 • dla szkół podstawowych, w których funkcjonuje tylko jeden oddział dyrektor placówki ustala termin pracy oddziałów przedszkolnych
 • w okresie wakacyjnym od 29 czerwca do 28 sierpnia oddział przedszkolny jest czynny  łącznie nie dłużej niż 4 tygodnie 

 

 

Wnioski, które nie będą uzupełnione w całości, niekompletne, lub bez zaświadczeń, nie będą podlegały weryfikacji.

Dyrektor PP 31

Ewa Woś - Lorek

 

 

 

Plik do pobrania:  Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 

Word 48

 

Wypełniony wniosek (wraz z zaświadczeniami) proszę wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Zgodnie z § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z wystąpieniem na terenie placówki jednego potwierdzonego przypadku COVID-19,  mogącego zagrozić zdrowiu dzieci, rodziców
i wszystkich pracowników 
 
zawieszam czasowo zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 31
 w Szczecinie,
od dnia 25.05.2020r. do 05.06.2020r. 
 
z możliwością skrócenia lub wydłużenia tego okresu, który będzie zależał od zapewnienia pełnych warunków bezpieczeństwa w placówce.
 
                                                                                                                     Ewa Woś-Lorek
                                                                                                                                    Dyrektor PP 31

Ważne informacje

Szanowni Państwo, opłaty za przedszkole wnosimy do 7go dnia miesiąca.

Numer konta:
98 1020 4795 0000 9902 0278 2969

Powyższy numer konta nie służy do wnoszenia opłat za rytmikę, logopedię i inne zajęcia dodatkowe.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact