Ważne informacje dla Rodziców !

Przeczytaj..

kids read

 Szanowni Państwo,

W załącznikach znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

Szanowni Rodzice!
 
W załącznikach znajdują się listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Publicznego nr 31 w Szczecinie.
 
 
 
 
Lista kandydatów zakwalifikowanych
 
 
 
 
Lista kandydatów niezakwalifikowanych
 
 
 
 
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 
 
Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się 
w następujący sposób:
 
1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty. 
 Instrukcja
 
 
2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki.  Urna na dokumenty znajduje się przed wejściem do przedszkola.
 
 
Wzór oświadczenia
 
 
Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.
 
 
 

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że do dnia 16.04.2021r. nasze przedszkole będzie zamknięte.

Wyjątek stanowi wyłącznie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w dniach 29.03.2021r. - 09.04.2021r. nasze przedszkole będzie zamknięte.

Wyjątek stanowi wyłącznie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.

 

 

 

 

 

 
Szanowni RODZICE,
 
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie uprzejmie informuje, że zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkoluw terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 
W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r. nabór rozpoczyna się w dniu 01 marca 2021, natomiast rodzice składają deklaracje
od dnia 22 lutego 2021r. do dnia 26 lutego 2021 r. i wrzucają je do wystawionej urny. 
 
Informacje na ten temat oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania, znajdują się na stronie internetowej naszej placówki.
 
Z poważaniem
Ewa Woś - Lorek
Dyrektor PP 31
 
 
 
PDF 48
Deklaracja - druk do pobrania
 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu.
 

 
 

 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact