Ważne informacje dla Rodziców !

Przedszkole Żaczek

Przedszkole Publiczne nr 31 "Żaczek" przy ul.Monte Cassino 17

przejdź do aktualności

Drodzy Rodzice i Kochane Przedszkolaki!

 

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Akcji „Góra Grosza”. Celem tej akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcja rozpoczyna się 26 listopada 2018r. i trwać będzie do 2 stycznia 2019r. Wszystkie „grosiki” (od 1 gr do 5 zł) można wrzucać do pudełek znajdujących się w poszczególnych grupach.

 

LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ – PRZYŁĄCZ SIĘ I TY!!!

 

Góra Grosza

REGULAMIN AKCJI

01-830 Warszawa • Al. Zjednoczenia 34 • tel. 508 106 152

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. • NIP: 118-07-84-876 • KRS 0000050053

Towarzystwo NASZ DOM

I. ORGANIZATORZY AKCJI I FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE ORAZ SPONSORZY

1. Organizatorem dziewiętnastej edycji akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa, tel. 508 106 152, 501 860 916

2. Za organizację akcji odpowiedzialny jest Koordynator Towarzystwa Nasz Dom.

3. Zarząd Towarzystwa Nasz Dom podejmuje decyzje o wydatkowaniu środków finansowych zebranych w ramach akcji Góra Grosza, zgodnie z celami akcji i celami statutowymi Towarzystwa Nasz Dom.

4. Przy prowadzeniu i realizacji akcji Towarzystwo współpracuje z mediami centralnymi i lokalnymi.

5. Partnerem osiemnastej edycji akcji jest Poczta Polska S.A.

II. CEL AKCJI

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej

d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia

f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA AKCJI I TERMINY

1. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr. do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

2. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zorganizowanie zbiórki w innym terminie

lub przedłużenie okresu zbiórki przez władze szkoły lub samorząd szkolny.

4. Finał akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu monet i zaksięgowaniu ich na rachunku bankowym.

5. W trakcie finału podane zostaną do publicznej wiadomości wyniki akcji, oparte na podliczeniu danych z odcinków nadania/wpłaty wypełnionych przez szkoły oraz przeliczonych monet.

6. Organizator zbiórki do 30 października 2019 we współpracy z Pocztą Polską poda ostateczny i dokładny wynik akcji (wcześniej lub później, po przeliczeniu zebranych monet przez Pocztę Polską).

IV. METODA PRZEPROWADZENIA AKCJI NA TERENIE SZKÓŁ

1. Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielem – Opiekunem Samorządu oraz z Dyrekcją Szkoły tworzy Komisję „Góry Grosza”, w skład której wchodzi nauczyciel i nie więcej niż pięciu uczniów. W przypadku Przedszkola komisję „Góry Grosza” tworzą wychowawcy.

2. Zbiórka przeprowadzana jest dwoma wybranymi metodami: poprzez zbiórkę w poszczególnych klasach lub zbiórkę ogólnoszkolną/ogólnoprzedszkolną, przy czym na odcinkach nadania/wpłaty wpisujemy liczbę uczniów/przedszkolaków w całej szkole/przedszkolu .

Uwaga! – Filie szkół organizują zbiórkę tylko i wyłącznie na terenie Filii. W takim przypadku na odcinku nadania/wpłaty wpisujemy liczbę uczniów filii.

3. Po zakończeniu zbiórki w szkole/przedszkolu Komisja przelicza zebrane pieniądze i wypełnia odcinek nadania/wpłaty DRUKOWANYMI LITERAMI – CZYTELNIE. Zebrane pieniądze trzeba sortować – patrz instrukcja pakowania.

4. Posegregowane nominałami środki należy luzem wrzucić w mocny worek z grubego materiału, a następnie zapakować do mocnego kartonu.

5. Nie należy pakować pieniędzy w szkło.

6. Opakowań (kartonów z monetami) nie uzupełniamy wypełniaczami (gazetami, piankami, foliami itp.)

7. Pojedyncze opakowanie nie powinno przekraczać 10 kg. W przypadku zebrania większej ilości monet należy przygotować dwa lub więcej opakowań i do każdego z nich dołączyć niezbędne odcinki (patrz instrukcja pakowania).

8. Opakowanie/a należy zanieść na pocztę i zostawić je bezpłatnie w okienku wraz z odcinkiem nr 2 oraz pobrać pokwitowanie (odcinek nr 3).

9. W przypadku zespołów szkół prosimy o rozliczenie każdej szkoły osobno lub zaznaczenie, że rozliczenie dotyczy całego zespołu.

10. Nadzór społeczny nad akcją pełnią zaproszeni przedstawiciele mediów.

V. ROZLICZENIE AKCJI I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W AKCJI

Ze względu na ogromną liczbę uczestników akcji Towarzystwo Nasz Dom rozlicza się z nimi w następujący sposób:

a) poprzez wysłanie dyplomów dla szkół/przedszkoli, które wzięły udział w akcji,

b) poprzez wysłanie imiennych dyplomów dla nauczycieli opiekujących się akcją na terenie szkół/przedszkoli, o ile wyrażą takie życzenie na piśmie do Towarzystwa Nasz Dom,

c) poprzez zamieszczenie na stronie organizacji sprawozdania z efektów poprzedniej akcji i wydatkowania zebranej kwoty przy rozsyłaniu informacji o następnej edycji akcji,

d) poprzez nagrody finansowe dla 29 najlepszych szkół/przedszkoli.

VI. NAGRODY W AKCJI

Akcja Góra Grosza ma również charakter konkursu.

Przygotowaliśmy łącznie 29 nagród, w podziale na:

a) 3 nagrody główne dla szkoły lub przedszkola, które uzbiera najwięcej pieniędzy w kraju:

I miejsce – 8 000,00 zł;

II miejsce – 7 000,00 zł;

III miejsce – 5 000,00 zł.

Na jedno województwo przypada tylko jedna nagroda główna. Oznacza to, że nagroda w wysokości 8 000,00 zł przypada szkole lub przedszkolu w jednym województwie, 7 000,00 zł w innym, a 5 000,00 zł w jeszcze innym.

b) 2 nagrody specjalne po 3 000,00 zł dla szkół lub przedszkoli, które zbiorą najwięcej pieniędzy w kraju, z wyłączeniem szkół i przedszkoli, które otrzymały nagrodę główną.

c) 24 nagrody dodatkowe po 1 000,00 zł dla szkół lub przedszkoli, które zbiorą najwięcej pieniędzy w podziale na województwa, z wyłączeniem szkół i przedszkoli, które otrzymały nagrodę główną i nagrodę specjalną.

d) W zbiórce realizowanej w szkole filialnej w dowodzie nadania/wpłaty należy wpisywać tylko środki zebrane przez uczniów tej szkoły.

e) Każda nagrodzona szkoła sama wybiera cel wydatkowania nagrody, pod warunkiem, że służy on społeczności szkolnej.

f) Nagrody za XVIII edycję akcji przekazywane są przez przedstawicieli Towarzystwa Nasz Dom w uzgodnionych terminach do 30 listopada 2019 r.

VII. PODZIAŁ ZEBRANYCH FUNDUSZY

Towarzystwo NASZ DOM przeznacza zebrane fundusze na:

a) cele wymienione w par. II

b) fundusz nagród dla szkół o wartości 50 000,00 zł.

c) organizację akcji (koszty druków, wysyłki pakietów, ochrony, transportu, przeliczenia monet, finału akcji, wysyłki nagród, promocji oraz inne koszty administracyjne – o ile środki te nie są zabezpieczone przez sponsorów) – proporcjonalnie do czasu trwania akcji.

My dbamy o wasze pociechy
twittergallerycontact